Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky použití

Podmínky použití

Podmínky použití

Last updated: July 9th, 2019

Všeobecné

Všeobecné

Tyto podmínky použití spolu se Zásadami ochrany osobních údajů upravují vaše používání mobilní aplikace Pillow: Automatický monitor spánku (dále jen „aplikace“) a související služby poskytované společností Neybox Digital Ltd. („nás“, „my“). Používáním aplikace přijímáte a souhlasíte s těmito podmínkami (dále jen „podmínky“). Proto je důležité, abyste si pozorně přečetli tyto Podmínky. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, neměli byste aplikaci používat.

Práva k duševnímu vlastnictví

Všechna práva týkající se Služby, včetně jakýchkoli ochranných známek, značek služeb, obchodních názvů a obsahu chráněného autorskými právy (souhrnně „Duševní vlastnictví“) prezentovaného v rámci Aplikace, jsou vlastnictvím společnosti Neybox Digital Ltd. a/nebo třetích stran. Souhlasíte s tím, že nebudete používat duševní vlastnictví k žádným jiným účelům, s výjimkou použití služby, pokud příslušné závazné zákony nestanoví jinak.

Zřeknutí se záruky a omezení odpovědnosti

Aplikace Pillow není zdravotnické zařízení a není určena k takovému použití. Aplikace Pillow by neměla být používána ke stanovení diagnózy, léčbě nebo prevenci jakékoli poruchy spánku nebo zdravotního stavu. Dříve, než provedete jakékoli radikální změny ve svém cvičebním, výživovém a spánkovém režimu, vždy vyhledejte radu kvalifikovaného zdravotnického personálu. Fakta uvedená ve Snooze lab jsou založena na veřejně dostupném vědeckém výzkumu a nejsou vlastnickým materiálem společnosti Neybox Digital.

Neručíme za vhodnost této aplikace pro uživatele ani za její funkčnost, cenu produktu, přesnost nebo užitečnost.

Vyhrazujeme si právo tuto aplikaci změnit nebo přestat nabízet. Společnost Neybox Digital Ltd. nenese odpovědnost, pokud bude tato aplikace ukončena, změněna nebo jinak znehodnocena a v důsledku toho dojde k poškození nebo ztrátě dat nebo pokud dojde k poškození samotného zařízení nebo pokud zařízení způsobí škodu v důsledku použití jiné aplikace.

Aplikace a veškerý její obsah jsou poskytovány na bázi „Jak je“ a „Jak je k dispozici“ a neposkytujeme žádnou záruku dostupnosti nebo použitelnosti této aplikace. Neodpovídáme za žádné chyby v obsahu ani za jakékoli kroky, které s tím souvisí. Kromě toho neodpovídáme za žádné zadržení online komunikací, softwarových nebo hardwarových problémů (včetně, mimo jiné, virů, ztráty dat nebo konfliktů kompatibility).

Změny těchto podmínek

Čas od času můžeme aktualizovat naše Podmínky použití. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto zásady Ochrany osobních údajů, zda neobsahují jakékoli změny. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce. Pokud jsou změny výrazné, můžeme vám poskytnout speciální upozornění nebo získat váš souhlas, jak vyžaduje zákon. Tuto dohodu nezměníme, abychom umožnili shromažďování vašich zdravotních údajů, ani bez vašeho souhlasu neučiníme jiné významné změny.

Předplatné Pillow Premium

Tato část se vztahuje pouze na nákup a/nebo předplatné služby Pillow Premium nebo jiných placených produktů. Zaplacením předplatného získáte přístup k prémiovým funkcím Pillow během doby platnosti předplatného, ​​v souladu s těmito podmínkami.

Předplatné Pillow Premium se vždy platí předem.

Vaše členství můžete kdykoli ukončit. V takovém případě bude vaše členství platné po dobu předplatného, ​​za kterou jste již zaplatili. Pokud jste se přihlásili k odběru služby Pillow Premium přes App Store pomocí nákupu v aplikaci, můžete zrušit předplatné pouze pomocí jejich služeb. Předplatné najdete v aplikaci. Vyhrazujeme si právo čas od času změnit výšku předplat

Všechny platby zpracované společností Apple, například nákupy v aplikaci, mohou být vráceny pouze společností Apple a se souhlasem společnosti Apple. Pokud chcete kontaktovat společnost Apple, prosím click here. Prodlení s platbou se nepovažuje za ukončení předplatného Pillow Premium.

Všechny nákupy jsou vázány na původní Apple ID použité při nákupu. Pro přístup k vašim nákupům na více zařízeních nebo pro obnovení nákupů na novém nebo stávajícím zařízení musí být každé zařízení nastaveno se stejným Apple ID. Nákupy nelze převést na jiná Apple ID. Ověření nákupů provádí Apple prostřednictvím App Store. Pokud vaše zařízení nemůže navázat spojení se servery App Store, můžete dočasně ztratit přístup k vašim nákupům, dokud nebude spojení obnoveno.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme, že používáte Pillow!

Jsme Neybox Digital Ltd., provozovatelé aplikace s názvem Pillow: Smart Sleep Tracking (nebo jen „Pillow“). Naším posláním je pomoci vám zjistit více o kvalitě vašeho spánku a co můžete udělat pro jeho zlepšení. Záleží nám na vašem soukromí a vždy chceme být zcela transparentní ohledně způsobu, jakým Pillow zpracovává vaše osobní údaje. Tento dokument je našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Používáním produktu Pillow souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito zásadami Ochrany osobních údajů, proto si prosím tento dokument pečlivě přečtěte. Protože jsme společnost zabývající se vývojem aplikací, některé z níže uvedených konceptů jsou trochu technické, ale snažili jsme se co nejlépe vysvětlit věci jednoduchým a jasným způsobem. V případě jakýchkoli dotazů a připomínek k těmto Zásadám ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Jaké informace shromažďujeme a jak je využíváme

Pillow nevyžaduje použití žádné formy registrace ani vytvoření osobního uživatelského účtu. Pillow můžete používat anonymně, aniž byste museli uvádět jméno, uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu.

Data ze snímače pohybu a z mikrofonu

Pokud pro sledování spánku používáte Pillow, Pillow požádá o přístup k datům zaznamenaným pohybovými senzory a mikrofonem vašeho zařízení, když používáte Pillow. Pokud poskytnete přístup k těmto datům, Pillow tato data zpracuje a uloží výsledek ve formě zprávy o analýze spánku na zařízení, které používáte ke spuštění Pillow.

Pokud povolíte funkci nahrávání zvuku v aplikaci Pillow, může aplikace Pillow zpracovávat zvuk zaznamenaný mikrofonem vašeho zařízení v době, kdy Pillow používáte, a uložit do zařízení jeden nebo více zvukových záznamů ve formě digitálních zvukových souborů. Veškeré zpracování dat probíhá pouze uvnitř zařízení, která používáte ke spuštění Pillow. Pillow nebude nikdy ukládat ani přenášet žádná data z vašich snímačů pohybu ani nezpracovaná zvuková data na jakýkoliv externí server, vlastněný společností Neybox Digital Ltd. nebo jakoukoliv jinou třetí stranou.

Údaje Apple Health

Pillow také požádá o vaše výslovné povolení k přístupu ke konkrétním kategoriím zdravotních údajů, které jsou uloženy na vašem zařízení prostřednictvím Apple Health. Pokud povolíte Pillow přístup k těmto kategoriím dat, Pillow tyto údaje zpracuje, aby provedl analýzu spánku, vypočítal skóre kvality spánku a pomohl vám lépe pochopit vaše spánkové návyky a jak vaše kvalita spánku souvisí s vaším zdravotním stavem.

Jakékoli zpracování vašich zdravotních údajů se bude provádět výhradně na zařízeních, která používáte ke spuštění Pillow. Pillow nebude ukládat do mezipaměti žádná vaše zdravotní data, ke kterým získá přístup přes Apple Health, a nebude je přenášet na externí servery, vlastněné společností Neybox Digital Ltd. ani žádnou jinou třetí stranou. Vaše zdravotní údaje nebudeme prodávat inzertním platformám, přidruženým sítím, zprostředkovatelům dat nebo prodejcům informací. Vaše zdravotní údaje nebudeme používat pro reklamu, propagaci, cross-selling nebo podobné služby.

Synchronizace dat a zálohy

Pokud povolíte zálohování a synchronizaci dat mezi vašimi zařízeními pomocí iCloud, pak Pillow přenese vaše zpracovaná spánková data a jakékoli digitální zvukové soubory do vašeho osobního digitálního úložiště iCloud, které je umístěno na serverech, které jsou vlastněny a provozovány společností Apple. Na váš účet iCloud nebudou přenášena ani ukládána žádná data z Apple Health. Nebudeme sdílet ani přenášet vaše spánková data ani zvukové nahrávky s žádnou jinou službou třetích stran. Neybox Digital Ltd. nemá žádná vaše data a nepřenáší žádná vaše data na žádnou jinou službu nebo server kromě serverů iCloud, jak bylo popsáno výše.

Údaje o anonymním použití a analýzy třetích stran

V aplikaci Pillow můžeme využít služeb třetích stran, abychom si usnadnili schopnost reagovat na žádosti o podporu, odhalit a diagnostikovat případné problémy a porozumět tomu, jak je Pillow používán, abychom mohli zlepšit vaši celkovou spokojenost s Pillow. S žádnou z těchto služeb nikdy nesdílíme vaše spánková data, zvuk ani zdravotní údaje. Tyto služby třetích stran mohou používat a ukládat anonymní souhrnná data, jako jsou IP adresy nebo identifikátory zařízení, charakteristika zařízení, údaje o poloze, verze Pillow nainstalovaná ve vašem zařízení, verze iOS, na kterém je zařízení spuštěno a zda máte nebo nemáte přístup k našim prémiovým funkcím. Pokud některá z těchto služeb vyžaduje vaše jméno nebo e-mailovou adresu, například v případě, že se chcete obrátit na náš tým zákaznické podpory, pak vás tyto služby výslovně požádají o sdílení těchto informací.

Když kontaktujete naše Středisko podpory a zpětné vazby nebo nám pošlete e-mail, může mít jeden nebo více našich zástupců zákaznické podpory nebo zaměstnanců společnosti Neybox Digital Ltd. přístup k vašemu jménu, e-mailu a obsahu tohoto e-mailu nebo e-mailu, který jste si s námi vyměnili, jelikož jste je poskytli prostřednictvím dostupných kontaktních formulářů poskytnutých buď uvnitř Pillow nebo na webové stránce našeho Střediska podpory a zpětné vazby.

Jaké máte možnosti týkající se vašich informací?

Naším cílem je poskytnout vám jednoduché a smysluplné možnosti týkající se vašich informací. Mnoho možností, které máte v Pillow, je zabudováno přímo do produktu nebo je lze ovládat pomocí aplikace Nastavení.

  • Když chcete vypnout funkci nahrávání zvuku v aplikaci Pillow, vyberte režim, který nepodporuje zvukové nahrávky. Můžete také vypnout přístup k mikrofonu, který jste udělili Pillow, pomocí aplikace Nastavení na vašem iPhonu nebo iPadu
  • Přístup k Apple Health zakážete prostřednictvím aplikace Health, která je k dispozici na vašem iPhone
  • Když chcete zakázat synchronizaci a zálohování na iCloud pomocí panelu Nastavení v Pillow
  • Když chcete smazat všechny vaše nahrávky spánku a zvukové nahrávky, můžete to udělat prostřednictvím panelu Nastavení v Pillow
  • Když chcete exportovat kopii všech vašich zvukových a spánkových dat, můžete to udělat prostřednictvím panelu Nastavení v Pillow
  • Když chcete odeslat požadavek na odstranění všech e-mailových zpráv a údajů, které jste si vyměnili s vaší zákaznickou podporou, kontaktujte nás e-mailem.
  • Můžete odeslat žádost o odstranění veškerých anonymních dat shromážděných analytickými službami třetích stran, které používáme a které by mohly být nepřímo spojeny s vaším zařízením v míře, která je možná, protože tyto služby izolují data spojená s vaším konkrétním zařízením.

Chcete-li se dozvědět více o možnostech, navštivte naše Středisko podpory a zpětné vazby nebo nás kontaktujte na adrese pillow@neybox.com.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto zásady Ochrany osobních údajů, zda neobsahují jakékoli změny. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce. Pokud jsou změny výrazné, můžeme vám poskytnout speciální upozornění nebo získat váš souhlas, jak vyžaduje zákon. Tuto dohodu nezměníme tak, abychom umožnili shromažďování vašich zdravotních údajů, ani bez vašeho souhlasu neučiníme jiné významné změny.

Jak nás můžete kontaktovat?

Nejlepší způsob, jak nás kontaktovat, je prostřednictvím našeho Střediska podpory a zpětné vazby, nebo nám můžete poslat e-mail na adresu pillow@neybox.com

Copyright © Neybox Digital Ltd.